Rechtvaardige Rechters

In de nacht van 10 op 11 april 1934 worden twee panelen van het Lam Gods gestolen uit de doopkapel van de Sint-Baafskathedraal te Gent: de Rechtvaardige Rechters en de Heilige Johannes de Doper.

Enkele weken later wordt dit laatste paneel terugbezorgd via de bagageruimte van het station Brussel-Noord, een zogenaamd gebaar van ‘goede wil’ van de afperser die een hoog losgeld eist in ruil voor het overblijvende paneel. Ofschoon de kerkelijke autoriteiten initieel bereid waren het paneel van de Rechtvaardige Rechters terug te kopen, draaien de daarop volgende onderhandelingen uiteindelijk op niets uit.

Zeven maanden na de diefstal, op 24 november 1934 bekent, in Dendermonde de Wetterse wisselagent Arsene Goedertier (58) op zijn sterfbed de briefschrijver te zijn geweest. Hij alleen weet waar het paneel verborgen is: op een plek waar het niet mogelijk is te zoeken zonder de “openbare aandacht” te trekken.

In zijn bureau vindt men kopieën van de correspondentie met het bisdom en nog een aantal documenten waarop afmetingen, berekeningen en codes genoteerd staan. Goedertier, die als kunstkenner en liefhebber van detectiveromans, een medeplichtige zou kunnen zijn, kon op zijn sterfbed geen aanwijzingen meer geven. Z’n dood kwam enkele ogenblikken te vroeg …

Met de regelmaat van de klok halen amateurspeurders de krant met nieuwe hypotheses over het lot van het originele paneel en over de mogelijke bewaarplaats.

Eén zo’n hypothese leidt ons naar de kerk in Wetteren. Op 4 oktober 2002 werd Wetteren heel even het centrum van de wereld.
Gaston De Roeck onthulde op z’n website “De ontknoping nadert” dat de Rechtvaardige Rechters in het altaar van de Sint-Gertrudiskerk zouden zijn verwerkt.

De site judges.mysticlamb.net is een ode aan Gaston De Roeck, één van de bekendste speurders naar de Rechtvaardige Rechters.

Bij ons in het Kasteeltje vind je een permanente tentoonstelling omtrent de diefstal, de brieven, de betrokkenen, de theorieen, … Wij zijn steeds te vinden voor gedachtenwisselingen over deze fascinerende zaak … zeg maar “de zaak van de eeuw”.

Activiteiten omtrent de diefstal

Het rechtvaardige rechters menuVoordrachten Rechtvaardige Rechters – De Triptiek:
(Drie voordrachten – Elke voordacht is avondvullend.)

De Diefte der Rechtvaardige Rechters.
1001 theorieën … een paar rechtvaardig belicht.
Stand van zaken … een rechtvaardige analyse.

Al even mysterieus én met een culinair kantje is de groepsuitstap ‘Gent en Wetteren: op zoek naar de Rechtvaardige Rechters’. De dag start in Gent, met de keuze tussen twee programma’s. Ofwel breng je een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en het Caermersklooster. Ofwel kies je voor het Museum voor Schone Kunsten. Na het bezoek geniet de groep van het Rechtvaardig Rechtersmenu (foto hiernaast) en is er mogelijkheid tot een bezoek aan het speurdersmuseum. In de namiddag wandelen we door Wetteren met de diefstal van het paneel als rode draad.

Dienst Toerisme Wetteren: Beleef het mysterie van de Rechtvaardige Rechters